این مسابقات که به مناسبت روز دانشجو برگزار شد در پایان با قهرمانی تیم بی بی عصمت (س) به پایان رسید. تیم های هیئت روستایی و ناحیه مقاومت بسیج به ترتیب دوم و سوم شدند. روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

این مسابقات که به مناسبت روز دانشجو برگزار شد در پایان با قهرمانی تیم بی بی عصمت (س) به پایان رسید. تیم های هیئت روستایی و ناحیه مقاومت بسیج به ترتیب دوم و سوم شدند.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان