مسابقات طناب کشی با حضور ۹ تیم از کرمان، بردسیر، کوهبنان، ماهان، بزنجان، باغین و جوپار به میزبانی شهر جوپار برگزار شد این مسابقات با هدف انتخاب تیم استان کرمان برای حضور در مسابقات کشوری برگزار شد در این دوره از مسابقات تیم‌ جوپار «الف» به مقام اول این مسابقات دست پیدا کرد و قهرمان […]

مسابقات طناب کشی با حضور ۹ تیم از کرمان، بردسیر، کوهبنان، ماهان، بزنجان، باغین و جوپار به میزبانی شهر جوپار برگزار شد
این مسابقات با هدف انتخاب تیم استان کرمان برای حضور در مسابقات کشوری برگزار شد در این دوره از مسابقات تیم‌ جوپار «الف» به مقام اول این مسابقات دست پیدا کرد و قهرمان این مسابقات شد و تیم‌ کوهبنان مقام دوم را کسب کرد.

 P_۲۰۱۵۰۸۰۷_۱۹۳۸۰۶P_۲۰۱۵۰۸۰۷_۱۹۳۶۵۸ P_۲۰۱۵۰۸۰۷_۱۹۳۶۵۴