توزیع بسته های معیشتی به همت وزارت رفاه و کمیته امداد و با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان در بین خانواده های کم بضاعت

توزیع بسته های معیشتی به همت وزارت رفاه و کمیته امداد و با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان در بین خانواده های کم بضاعت

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان