توزیع اقلام ورزشی بین ورزشکاران دهستان جور شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت وهفته حجاب توسط نائب رئیس بانوان سرکار خانم آدیش ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

توزیع اقلام ورزشی بین ورزشکاران دهستان جور شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت وهفته حجاب توسط نائب رئیس بانوان سرکار خانم آدیش

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان