تمرین رزمی کاران شهرستان در فضای باز خواجه خضردرروز جمعه مورخه ۳۱شهریورماه

تمرین رزمی کاران شهرستان در فضای باز خواجه خضردرروز جمعه مورخه ۳۱شهریورماه

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : هیئت های ورزش های رزمی