آقای محمود حسین زاده مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان که در سال ۹۷ به عنوان کمیته برتر در بین هیئت های ورزشی شهرستان انتخاب شده بود توسط دکتر قرایی رئیس هیئت فوتبال استان کرمان تجلیل شد. روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

آقای محمود حسین زاده مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان که در سال ۹۷ به عنوان کمیته برتر در بین هیئت های ورزشی شهرستان انتخاب شده بود توسط دکتر قرایی رئیس هیئت فوتبال استان کرمان تجلیل شد.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

  • نویسنده : امید مجیدی
  • منبع خبر : هیات فوتبال