مسابقات، تمرینات و باشگاه های ورزشی شهرستان کوهبنان تا پایان سال تعطیل شدند. سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان از تعطیلی مسابقات، تمرینات و باشگاه های ورزشی تا پایان سال به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان ،منصور جعفری نژاد ، […]

مسابقات، تمرینات و باشگاه های ورزشی شهرستان کوهبنان تا پایان سال تعطیل شدند.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان از تعطیلی مسابقات، تمرینات و باشگاه های ورزشی تا پایان سال به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان ،منصور جعفری نژاد ، سرپرست اداره ورزش و جوانان با اشاره به اینکه متأسفانه این روزها بحران کرونا کشور و جهان ر ا تحت تاثیر قرار داده است، گفت:
بر اساس اطلاعیه شماره ۵ ستاد مقابله با کرونا در ورزش، تمام اماکن و باشگاه های ورزشی، مسابقات و لیگ های مختلف و تمرینات ورزشی باشگاه ها در سراسر استان تا پایان سال تعطیل شدند وبه همین منظور این تعطیلی در شهرستان کوهبنان هم اجرا خواهدشد.

تعطیلی مسابقات و تمرینات و باشگاه های ورزشی

تعطیلی مسابقات و تمرینات و باشگاه های ورزشی

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

  • نویسنده : محمد جواد اکبری
  • منبع خبر : هیات آمادگی جسمانی