تست استعدادیابی فوتبال دختران به مناسبت دهه کرامت در محل چمن مصنوعی استادیوم تختی برگزار و افراد مستعد جهت آموزش انتخاب شدند. 🌹روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان🌹

تست استعدادیابی فوتبال دختران به مناسبت دهه کرامت در محل چمن مصنوعی استادیوم تختی برگزار و افراد مستعد جهت آموزش انتخاب شدند. 🌹روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان🌹

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان کوهبنان