تجلیل از پیشکسوت فوتبال شهرستان کوهبنان عصر امروز در پایان چهارمین هفته چالش پنالتی از آقای محمود رجبی پیشکسوت فوتبال توسط آقای محمود حسین زاده مسئول انجمن پیشکسوتان تجلیل شد. روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان

تجلیل از پیشکسوت فوتبال شهرستان کوهبنان

عصر امروز در پایان چهارمین هفته چالش پنالتی از
آقای محمود رجبی
پیشکسوت فوتبال توسط آقای محمود حسین زاده مسئول انجمن پیشکسوتان تجلیل شد.

روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان