مراسم تجلیل از ورزشکاران برتر دانش آموز شهرستان کوهبنان با شرکت ۳۵۰ نفر ورزشکار در محل سالن استاد مطهری برگزار و از ورزشکارن برتر تجلیل شد

مراسم تجلیل از ورزشکاران برتر دانش آموز شهرستان کوهبنان با شرکت ۳۵۰ نفر ورزشکار در محل سالن استاد مطهری برگزار و از ورزشکارن برتر تجلیل شد IMG_5704 IMG_5707 IMG_5699