?تجلیل از دبیر و نائب رئیس هیئت جودو شهرستان کوهبنان در جلسه مجمع عمومی هیئت جودو استان کرمان جلسه مجمع عمومی هیئت جودو استان باحضور آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو،کوراش و جوجیستو در اداره کل ورزش وجوانان استان برگزار شد. دراین جلسه اززحمات آقای محمد جواد اکبری دبیر و سرکار خانم فاطمه اکبری نائب رئیس […]

?تجلیل از دبیر و نائب رئیس هیئت جودو شهرستان کوهبنان در جلسه مجمع عمومی هیئت جودو استان کرمان

جلسه مجمع عمومی هیئت جودو استان باحضور آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو،کوراش و جوجیستو در اداره کل ورزش وجوانان استان برگزار شد.

دراین جلسه اززحمات آقای محمد جواد اکبری دبیر و سرکار خانم فاطمه اکبری نائب رئیس هیئت جودوی شهرستان کوهبنان بواسطه برگزاری سمینار جودوکه درسال ۹۷برای اولین بار دراستان برگزار گردیده بود تجلیل گردید.


?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان