تجلیل از خبرنگاران شهرستان کوهبنان به مناسبت روز خبرنگار وبه همت هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان برگزار شد.

تجلیل از خبرنگاران شهرستان کوهبنان به مناسبت روز خبرنگار وبه همت هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان برگزار شد.

  • نویسنده : امین مهدی مجیدی
  • منبع خبر : هیئت ورش های بومی محلی شهرستان کوهبنان