تجلیل از برندگان مسابقه چالش ورزش درخانه که درهفته دولت توسط اداره ورزش انجام گرفت اسامی برندگان سرکارخانم الهه نخعی .فاطمه نوروزی وهستی طاهری

تجلیل از برندگان مسابقه چالش ورزش درخانه که درهفته دولت توسط اداره ورزش انجام گرفت

اسامی برندگان سرکارخانم الهه نخعی .فاطمه نوروزی وهستی طاهری

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان