تجدید میثاق مسئولین هیات های ورزشی شهرستان کوهبنان با شهداء به مناسبت آزاد سازی خرمشهر و تکریم رمضان با ورزش- پنجشنبه ۲ خرداد ۹۸

تجدید میثاق مسئولین هیات های ورزشی شهرستان کوهبنان با شهداء به مناسبت آزاد سازی خرمشهر و تکریم رمضان با ورزش- پنجشنبه ۲ خرداد ۹۸