?تجدید میثاق دانش آموزان نوجوان دبستان شهیدمحمدحسنی شهرستان کوهبنان با شهدای گمنام به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی وروز نوجوان ?کارشناسی تربیت بدنی وسلامت اداره آموزش وپرورش شهرستان کوهبنان ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?تجدید میثاق دانش آموزان نوجوان دبستان شهیدمحمدحسنی شهرستان کوهبنان با شهدای گمنام به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی وروز نوجوان

?کارشناسی تربیت بدنی وسلامت اداره آموزش وپرورش شهرستان کوهبنان

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان