سرشار شمیم اهل بیت آمده است شادے به حریم اهل بیت آمده است جوشان شده است چشمه فیض خدا میلاد کـــــریم اهل بیت آمده است میلاد امام حسن ( ع ) مبارک روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان  

سرشار شمیم اهل بیت آمده است
شادے به حریم اهل بیت آمده است

جوشان شده است چشمه فیض خدا
میلاد کـــــریم اهل بیت آمده است

میلاد امام حسن ( ع ) مبارک

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

تبریک میلاد امام حسین (ع) اداره ورزش و جوانان کوهبنان

تبریک میلاد امام حسین (ع) اداره ورزش و جوانان کوهبنان

 

  • نویسنده : علی رضا سیف الهی
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان