?نتایج مسابقات فوتسال جام کارمندان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دفاع مقدس درادامه مسابقات فوتسال جام کارمندان ادارات شهرستان کوهبنان در اولین دیدار دوتیم نیروی انتظامی و مرکز بهداشت به مصاف هم رفتند که درپایان تیم نیروی انتظامی بانتیجه ۲بر۱پیروز میدان شد. در دومین دیدار هم دوتیم بنیاد شهید واداره برق مقابل هم به […]

?نتایج مسابقات فوتسال جام کارمندان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دفاع مقدس

درادامه مسابقات فوتسال جام کارمندان ادارات شهرستان کوهبنان در اولین دیدار دوتیم نیروی انتظامی و مرکز بهداشت به مصاف هم رفتند که درپایان تیم نیروی انتظامی بانتیجه ۲بر۱پیروز میدان شد.

در دومین دیدار هم دوتیم بنیاد شهید واداره برق مقابل هم به میدان رفتندودرپایان تیم بنیاد شهید بانتیجه ۱۲بر۷به پیروزی رسید.

قضاوت این دیدارها برعهده آقایان
ناصراکبری،هادی میرزاخانی و مجید رضوانی بود.

?روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان