به مناسبت سومین سالگرد حاج قاسم سلیمانی یک دوره مسابقه دال پلان از بازیهای بومی، ملی بین دختران نوجوان مدرسه فضیلت بخش طغرالجرد (شهرستان کوهبنان ) برگزارگردید . ✅ روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅  

به مناسبت سومین سالگرد حاج قاسم سلیمانی یک دوره مسابقه دال پلان از بازیهای بومی، ملی بین دختران نوجوان مدرسه فضیلت بخش طغرالجرد (شهرستان کوهبنان ) برگزارگردید . ✅ روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅