به مناسبت دهه کرامت مسابقات پرتاب توپ بسکتبال دختران بخش طغرالجرد (شهرستان کوهبنان) با سرپرستی سرکارخانم محسن بیگی درسالن ورزشی ذوب آهن برگزار ودرپایان از نفرات برتر تجلیل شد. 🌸 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌸

به مناسبت دهه کرامت مسابقات پرتاب توپ بسکتبال دختران بخش طغرالجرد (شهرستان کوهبنان) با سرپرستی سرکارخانم محسن بیگی درسالن ورزشی ذوب آهن برگزار ودرپایان از نفرات برتر تجلیل شد. 🌸 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌸