به مناسبت دهه کرامت طرح طبیعت گردی دختران فوتبالی همراه با همایش کوهروی در روستای افزاد انجام گرفت. ✅ امورورزش بانوان شهرستان کوهبنان ✅ هیات فوتبال شهرستان کوهبنان 🌸روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌸

به مناسبت دهه کرامت طرح طبیعت گردی دختران فوتبالی همراه با همایش کوهروی در روستای افزاد انجام گرفت. ✅ امورورزش بانوان شهرستان کوهبنان ✅ هیات فوتبال شهرستان کوهبنان 🌸روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌸

  • نویسنده : امین مهدی مجیدی
  • منبع خبر : هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان