برگزاری کلاس پیشگیری از آسیب های اجتماعی و پیشگیری از معلولیتها ویژه جوانان در دبیرستان الزهرا(س)      

برگزاری کلاس پیشگیری از آسیب های اجتماعی و پیشگیری از معلولیتها ویژه جوانان در دبیرستان الزهرا(س)