برگزاری کلاس های مربیگری برگزاری کلاس های دروس تئوری پیش نیاز مربیگری شرایط شرکت داشتن: حداقل دیپلم ۲۰سال سن کپی مدرک تحصیلی کپی شناسنامه یک قطعه عکس ۸۰۰۰۰تومان  مهلت ثبت نام ۲۷ دی ماه ۹۶ ثبت نام انلاین دوره مربیگری

برگزاری کلاس های مربیگری

برگزاری کلاس های دروس تئوری پیش نیاز مربیگری شرایط شرکت داشتن:

حداقل دیپلم

۲۰سال سن

کپی مدرک تحصیلی

کپی شناسنامه

یک قطعه عکس

۸۰۰۰۰تومان 

مهلت ثبت نام ۲۷ دی ماه ۹۶