?برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس شهرستان کوهبنان کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با موضوع: پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه نوجوانان دبیرستان ابوذر شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته پدافند غیر عامل وروز دانش آموز با حضور دکتر کریم زاده وبا همکاری فرهنگی بسیج شهرستان در محل نمازخانه این آموزشگاه […]

?برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس شهرستان کوهبنان

کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با موضوع: پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه نوجوانان دبیرستان ابوذر شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته پدافند غیر عامل وروز دانش آموز با حضور دکتر کریم زاده وبا همکاری فرهنگی بسیج شهرستان در محل نمازخانه این آموزشگاه برگزار شد.

?کارشناسی تربیت بدنی ،سلامت و مراقبت دربرابر آسیب های اجتماعی آموزش وپرورش شهرستان کوهبنان