?برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس شهرستان کوهبنان کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با موضوع: روابط دختر وپسرویژه نوجوانان دبیرستان شهید محمدحسنی شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته پدافند غیر عامل وروز دانش آموز با حضور دکتر کریم زاده وبا همکاری فرهنگی بسیج شهرستان در محل این آموزشگاه برگزار شد. […]

?برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس شهرستان کوهبنان

کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با موضوع: روابط دختر وپسرویژه نوجوانان دبیرستان شهید محمدحسنی شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته پدافند غیر عامل وروز دانش آموز با حضور دکتر کریم زاده وبا همکاری فرهنگی بسیج شهرستان در محل این آموزشگاه برگزار شد.

?کارشناسی تربیت بدنی،سلامت و مراقبت دربرابر آسیب های اجتماعی آموزش وپرورش شهرستان کوهبنان