برگزاری مسابقه انتخابی جهت یابی برای تیم استان در روزهای ۲۶ آذر و ۳ دی ماه در پارک جنگلی قائم کرمان برگزار شد. آقای محمدحسین قاسمخانی وخانم ها لیلا غلامی، حسنیه باقیزاده و مریم محمدحسنی جهت شرکت در تمارین تیم استان انتخاب و دعوت شدند. روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

برگزاری مسابقه انتخابی جهت یابی برای تیم استان در روزهای ۲۶ آذر و ۳ دی ماه در پارک جنگلی قائم کرمان برگزار شد.
آقای محمدحسین قاسمخانی وخانم ها لیلا غلامی، حسنیه باقیزاده و مریم محمدحسنی جهت شرکت در تمارین تیم استان انتخاب و دعوت شدند.
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان