برگزاری مسابقات همگانی به مناسبت روز کارگر در معدن هشونی شهرستان کوهبنان به مناسبت روز کارگر مسابقات همگانی ویژه کارگران زحمت کش معدن هشونی در رشته های: ✔️دارت ✔️پرتاب توپ به حلقه ✔️حمل اجسام سنگین ✔️دوز بازی برگزار گردید ودر پایان از نفرات برتر هر رشته تجلیل شد. نفرات برتر هر رشته به شرح ذیل […]

برگزاری مسابقات همگانی به مناسبت روز کارگر در معدن هشونی شهرستان کوهبنان

به مناسبت روز کارگر مسابقات همگانی ویژه کارگران زحمت کش معدن هشونی در رشته های:

✔️دارت

✔️پرتاب توپ به حلقه

✔️حمل اجسام سنگین

✔️دوز بازی

برگزار گردید ودر پایان از نفرات برتر هر رشته تجلیل شد.

نفرات برتر هر رشته به شرح ذیل میباشد

?️حمل اجسام سنگین?️

معین ضیاء الدینی مقام اول
عبدالله امیری مقام دوم
محمد مجیدی مقام سوم

?️دوز بازی?️

مجتبی رضایی
محمد مجیدی
مرتضی محمد حسنی

?️دارت?️

عباس رضانسب مقام اول
محمد مجیدی مقام دوم
علی خالداری مقام سوم

?️پرتاب توپ به حلقه?️

علیرضا یوسفی مقام اول
علی خالداری مقام دوم
مهدی قنبری مقام سوم

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

 

  • نویسنده : امید مجیدی
  • منبع خبر : هیات همگانی