این مسابقات در ۴ رده سنی در دو بخش پسران و دختران و در ۲ ماده برگزار و نفرات برتر هر رده معرفی شدند. بخش پسران: رده سنی متولدین ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ در ماده ۱۰۰ متر انفرادی و ۲۰۰ متر گروهی علی رجبی مقام اول امیر مهدی شعیدی مقام دوم امیرمحمد قربانی مقام سوم رده […]

این مسابقات در ۴ رده سنی در دو بخش پسران و دختران و در ۲ ماده برگزار و نفرات برتر هر رده معرفی شدند.

بخش پسران:

رده سنی متولدین ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ در ماده ۱۰۰ متر انفرادی و ۲۰۰ متر گروهی

علی رجبی مقام اول

امیر مهدی شعیدی مقام دوم

امیرمحمد قربانی مقام سوم

رده سنی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ در ماده ۶۰ متر انفرادی و ۱۰۰ متر گروهی

پرهام سلمانی زاده مقام اول

سیدمهدی حسینی مقام دوم

طه اکبری مقام سوم

رده سنی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ در ماده ۱۰۰ متر انفرادی و ۲۰۰ متر گروهی

امیر مهدی شبانی مقام اول

علی اصغر اسماعیل زاده مقام دوم

ابوالفضل طحانی مقام سوم

بخش دختران:

رده سنی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ در ماده ۶۰ متر انفرادی و ۱۰۰ متر گروهی

فاطمه مجیدی مقام اول

یسنا چرخی زاده مقام دوم

رده سنی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ در ماده ۱۰۰ متر انفرادی و ۲۰۰ متر گروهی

مشکوتی مقام اول

رومینا سادات محمودزاده مقام دوم

آتنا اکبری مقام سوم

رده سنی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ ماده ۱۰۰ متر انفرادی

مهشید مولایی مقام اول

فائزه زعیم باشی مقام دوم

نازی اکبری مقام سوم

ماده ۲۰۰متر گروهی:

فائزه زعیم باشی مقام اول

مبینا مجیدی مقام دوم

مهشید مولایی مقام سوم

رده سنی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ ماده ۱۰۰ متر انفرادی و ۳۰۰ متر گروهی

ریحانه رحمانی مقام اول

مریم طحانی مقام دوم

در پایان این مسابقات به نفرات برتر مدال و حکم اهداء شد.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

  • نویسنده : امید مجیدی
  • منبع خبر : هیات اسکیت سواری