سمه تعالی جلسه معارفه اعضای هیئت بدمینتون شهرستان کوهبنان در اداره ورزش و جوانان برگزار شد. در ابتدای این جلسه مهران کارگر ضمن عرض تشکر از پذریرفتن مسئولیت به اعضای این هیات، به فعال شدن بدمینتون در حوزه بانوان تاکید کردند. در ادامه امین دانشوری رئیس هیات بدمینتون شهرستان برنامه های پیشنهادی خود را در […]

سمه تعالی
جلسه معارفه اعضای هیئت بدمینتون شهرستان کوهبنان در اداره ورزش و جوانان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه مهران کارگر ضمن عرض تشکر از پذریرفتن مسئولیت به اعضای این هیات، به فعال شدن بدمینتون در حوزه بانوان تاکید کردند.
در ادامه امین دانشوری رئیس هیات بدمینتون شهرستان برنامه های پیشنهادی خود را در خصوص مناسبت های پیش رو ارائه دادند.
لازم به ذکر است خانم مهدیه مهدی زاده به عنوان نایب رئیس هیات و اقای سجاد احمدی به عنوان دبیر هیات بدمینتون منصوب گردیدند
(روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان )

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : هیئت بدمینتون