درروز دوشنبه مورخه ۹۹/۱۱/۲۷ جلسه ای باحضور رئیس ،دبیر ومربی هیات ژیمناستیک شهرستان در اداره ورزش وجوانان برگزار واز نفرات برتر شرکت کننده در چالش ژیمناستیک تجلیل بعمل امد . ((روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان))

درروز دوشنبه مورخه ۹۹/۱۱/۲۷ جلسه ای باحضور رئیس ،دبیر ومربی هیات ژیمناستیک شهرستان در اداره ورزش وجوانان برگزار واز نفرات برتر شرکت کننده در چالش ژیمناستیک تجلیل بعمل امد .
((روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان))

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان