برنامه های اوقات فراغت تابستان ۹۶ شهرستان کوهبنان باهمکاری اداره ورزش وجوانان وکارشناسی تربیت بدنی آموزش وپرورش مورد ۲۰ که در تصویر نخورده است : اسکیت سالن ورزشی تختی مخصوص دختران

برنامه های اوقات فراغت تابستان ۹۶

شهرستان کوهبنان باهمکاری اداره ورزش وجوانان وکارشناسی تربیت بدنی آموزش وپرورش

مورد ۲۰ که در تصویر نخورده است :

اسکیت سالن ورزشی تختی مخصوص دختران