برنامه مشترک هیات کوهنوری کوهبنان و گروه ستاره کویر زرند – صعود به کوه سرخ منظقه پابدانا جمعه ۱۰/۱۱/۹۹ جهت هماهنگی به شماره  ۰۹۱۴۰۱۷۵۹۱۳ اقای ضیاالدینی مسئول هیات کوهنوردی کوهبنان تماس حاصل فرمائید . بار رعایت پروتکل های بهداشتی

برنامه مشترک هیات کوهنوری کوهبنان و گروه ستاره کویر زرند – صعود به کوه سرخ منظقه پابدانا جمعه ۱۰/۱۱/۹۹

جهت هماهنگی به شماره 

۰۹۱۴۰۱۷۵۹۱۳

اقای ضیاالدینی مسئول هیات کوهنوردی کوهبنان

تماس حاصل فرمائید .

بار رعایت پروتکل های بهداشتی