برنامه طبیعت گردی خانواده ها همراه با برگزاری جشنواره مسابقات بومی محلی در محل روستای هندگوئیه شهرستان کوهبنان برگزار شد ، جشنواره بازی های بومی محلی در ۳ رشته آقایان ، ۳ رشته بانوان و ۲ رشته ویژه کودکان برگزار واز نفرات برتر تجلیل شد. ☑️ هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان […]

برنامه طبیعت گردی خانواده ها همراه با برگزاری جشنواره مسابقات بومی محلی در محل روستای هندگوئیه شهرستان کوهبنان برگزار شد ، جشنواره بازی های بومی محلی در ۳ رشته آقایان ، ۳ رشته بانوان و ۲ رشته ویژه کودکان برگزار واز نفرات برتر تجلیل شد. ☑️ هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان

 

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : هیئت ورزش های بومی محلی شهرستان ورزش کوهبنان