مهنام طحانی رئیس هیات اسکیت کوهبنان صبح امروز مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ باحضور درمحل دفتر هیات اسکیت استان بادکتر آشور ماهانی رئیس این هیات پیرامون مسائل وبرنامه های پیش روی هیات کوهبنان دیدار وگفتگو کرد 🌹 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌹

مهنام طحانی رئیس هیات اسکیت کوهبنان صبح امروز مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ باحضور درمحل دفتر هیات اسکیت استان بادکتر آشور ماهانی رئیس این هیات پیرامون مسائل وبرنامه های پیش روی هیات کوهبنان دیدار وگفتگو کرد 🌹 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌹

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان