?بدرقه دوچرخه سواران جوان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان: آقایان محمد ضیاالدینی و محمد حسین شاه حسینی به مناسبت هفته جوان وهفته سلامت وبا شعار ( مراقبت های اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی سلامت ) مسیر کوهبنان تا شهر اقلید فارس را با دوچرخه رکاب خواهند زد. این دو دوچرخه سوار از مسیر شهرهای […]

?بدرقه دوچرخه سواران جوان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان:

آقایان محمد ضیاالدینی و محمد حسین شاه حسینی به مناسبت هفته جوان وهفته سلامت وبا شعار ( مراقبت های اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی سلامت ) مسیر کوهبنان تا شهر اقلید فارس را با دوچرخه رکاب خواهند زد.
این دو دوچرخه سوار از مسیر شهرهای شهربابک، هرات ، کره ای وپاسارگاد عبور خواهند کرد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان