بانوان سلمانشهر(شهرستان کوهبنان) به مناسبت هفته دفاع مقدس مسیر خانه بهداشت تا میدان شهدا ابتدای پیاده پیمودند. روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان

بانوان سلمانشهر(شهرستان کوهبنان) به مناسبت هفته دفاع مقدس مسیر خانه بهداشت تا میدان شهدا ابتدای پیاده پیمودند. ✅ روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅