تیم ستاره های شهرداری کوهبنان جمعه دوم اسفندماه در سالن امام علی (ع) کوهبنان میزبان تیم فوتسال منتخب نوجوانان شهرستان راور می باشد .این بازی راس ساعت ۹ صبح برگزار می گردد.

تیم ستاره های شهرداری کوهبنان جمعه دوم اسفندماه در سالن امام علی (ع) کوهبنان میزبان تیم فوتسال منتخب نوجوانان شهرستان راور می باشد .این بازی راس ساعت ۹ صبح برگزار می گردد.football_16_20100531_1225410669