بازدید مهران کارگر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان از اجرای طرح تعمیر سالن ورزشی محمد رسول الله بخش طغرالجرد 🔈روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

بازدید مهران کارگر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان از اجرای طرح تعمیر سالن ورزشی محمد رسول الله بخش طغرالجرد 🔈روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان