بازدید دختران نونهال ورزشکار بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان از نمایشگاه نقاشی که به مناسبت سومین سالگرد حاج قاسم سلیمانی در مدرسه فضیلت برپاشده بود. ✅ روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅  

بازدید دختران نونهال ورزشکار بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان از نمایشگاه نقاشی که به مناسبت سومین سالگرد حاج قاسم سلیمانی در مدرسه فضیلت برپاشده بود. ✅ روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅