?اولین مسابقه تیم نوجوانان بسکتبال آکادمی جهان اسپرت شهرستان کوهبنان تیم بسکتبال آکادمی جهان اسپرت شهرستان کوهبنان دریک بازی دوستانه به مصاف تیم آکادمی بسکتبال رفسنجان رفت وبانتیجه ۲۸بر۳۸نتیجه را واگذار کرد. پورسعید مربی آکادمی بسکتبال جهان اسپرت گفت:دراین بازی ۱۲بازیکن حضور داشتند. ?اسامی بازیکنان تیم بسکتبال آکادمی جهان اسپرت: ۱- احسان شهنازی ۲- علی […]

?اولین مسابقه تیم نوجوانان بسکتبال آکادمی جهان اسپرت شهرستان کوهبنان

تیم بسکتبال آکادمی جهان اسپرت شهرستان کوهبنان دریک بازی دوستانه به مصاف تیم آکادمی بسکتبال رفسنجان رفت وبانتیجه ۲۸بر۳۸نتیجه را واگذار کرد.
پورسعید مربی آکادمی بسکتبال جهان اسپرت گفت:دراین بازی ۱۲بازیکن حضور داشتند.
?اسامی بازیکنان تیم بسکتبال آکادمی جهان اسپرت:
۱- احسان شهنازی
۲- علی ابراهیمی
۳- امیرمهدی روح الامینی
۴- حسین افشارمقدم
۵- امیرحسین شبان
۶- سیدحسن میرفتاحی
۷- میلاد شهنازی
۸- محمدامین شاهرخی
۹- امیرحسین مهدی پور
۱۰- امیرمهدی جدیدی
۱۱- محمدامین رسولی
۱۲- محمد مهدی مالکی


?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان