اولین قضاوت موفق داوران دختر کوهبنانی مسابقه روز جمعه مورخ ۹۹/۱۲/۲۲ تیمهای هندبال نونهالان کوهبنان و کرمان با قضاوت کوبل داوری دختران کوهبنان سوت زده شد. این مسابقه اولین تجریه داوران هندبال شهرستان کوهبنان بعد از موفقیت در اخذ دوره داوری درجه سه فدراسیون هندبال کشور میباشد روابط عمومی هیئت هندبال شهرستان کوهبنان

اولین قضاوت موفق داوران دختر کوهبنانی
مسابقه روز جمعه مورخ ۹۹/۱۲/۲۲ تیمهای هندبال نونهالان کوهبنان و کرمان با قضاوت کوبل داوری دختران کوهبنان سوت زده شد.
این مسابقه اولین تجریه داوران هندبال شهرستان کوهبنان بعد از موفقیت در اخذ دوره داوری درجه سه فدراسیون هندبال کشور میباشد
روابط عمومی هیئت هندبال شهرستان کوهبنان
  • نویسنده : محمدجواد اکبری