اولین جلسه کمیته سامان ازدواج شهرستان کوهبنان با حضور مهندس مهد لو فرماندار ، امام جمعه شهرستان ، اعضای شورای شهر، اعضای مجمع خیرین ازدواج و سایر اعضای عضو ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان تشکیل جلسه داد.

اولین جلسه کمیته سامان ازدواج شهرستان کوهبنان با حضور  مهندس مهد لو  فرماندار ، امام جمعه شهرستان ، اعضای شورای شهر، اعضای مجمع خیرین ازدواج  و سایر اعضای عضو ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان تشکیل جلسه داد.

 مهندس مهدلو فرماندار شهرستان  هدف از تشکیل این کمیته را تسهیل امر ازدواج جوانان شهرستان بیان کرد و گفت: نظر به اجرای ماده۴ و ۶ قانون تسهیل ازدواج جوانان همه مسؤولین ذیربط در اجرای صحیح قانون یاد شده مکلف به همکاری در راستای تسهیل ازدواج جوانان هستند.

 وی همچنین به تشکیل موسسه ازدواج آسان در شهرستان اشاره و برای ترویج ازدواج آسان،  به همکاری کلیه دستگاه های شهرستان با موسسه مذکور تاکید نمود.

IMG_5435IMG_5433