اولین جلسه ساماندهی امور جوانان شهرستان کوهبنان با حضور معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان و اعضای ستاد ساماندهی در سالن کنفرانس فرمانداری برگزار گردید دکتر اسدی معاون فرهنگی و امور جوانان در این جلسه که به مناسبت برنامه ریزی هفته جوان تشکیل شد اهداف تشکیل ستاد و برنامه های […]

اولین جلسه ساماندهی امور جوانان شهرستان کوهبنان با حضور معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان و اعضای ستاد ساماندهی در سالن کنفرانس فرمانداری برگزار گردید

دکتر اسدی معاون فرهنگی و امور جوانان در این جلسه که به مناسبت برنامه ریزی هفته جوان تشکیل شد اهداف تشکیل ستاد و برنامه های مورد نظر در این هفته را مطرح نموده و از تمامی حاضرین در جلسه خواستند با هماهنگی اداره ورزش و جوانان شهرستان نسبت به برگزاری این برنامه ها اقدام نمایند و مصوبه مهم این جلسه جشن روز جوان که قرار شد در هفته جوان برگزار و از جوانان تجلیل شود IMG_5231 IMG_5230 IMG_5149 IMG_5141 IMG_5154