?اهدای حکم فنی فدراسیون به نوگلان ? خانه کونگ فو ? توسط آقای جواد شبانی رییس هیات ورزش های رزمی شهرستان کوهبنان ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?اهدای حکم فنی فدراسیون

به نوگلان

? خانه کونگ فو

? توسط آقای جواد شبانی رییس هیات ورزش های رزمی شهرستان کوهبنان

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان