انجام حرکات اصلاحی و ورزش صبحگاهی همگانی با رعایت پروتکل های بهداشتی ویژه بانوان 🔹روزهای فرد ساعت ۶/۳۰، مکان ورزشگاه تختی 🌹هیئت ورزش های همگانی شهرستان کوهبنان 🌺روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

انجام حرکات اصلاحی و ورزش صبحگاهی همگانی با رعایت پروتکل های بهداشتی ویژه بانوان
🔹روزهای فرد ساعت ۶/۳۰، مکان ورزشگاه تختی

🌹هیئت ورزش های همگانی شهرستان کوهبنان

🌺روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

  • نویسنده : علی رضا سیف الهی
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان