انتخاب دو هندبالیست باشگاه فرهنگی ورزشی شهدای بخش طغرالجردجهت حضور در مسابقات کشوری آقایان امیر علی محمدحسنی و پوریا محسن بیگی دو بازیکن هندبالیست باشگاه فرهنگی ورزشی شهدای بخش طغرالجرد( شهرستان کوهبنان) بعداز شرکت در تست انتخابی که باحضور ۱۰۰ ورزشکاردر شهرستان زرند برگزار شد جهت حضور در مسابقات کشوری انتخاب شدند. ضمنا از زحمات […]

انتخاب دو هندبالیست باشگاه فرهنگی ورزشی شهدای بخش طغرالجردجهت حضور در مسابقات کشوری

آقایان امیر علی محمدحسنی و پوریا محسن بیگی دو بازیکن هندبالیست باشگاه فرهنگی ورزشی شهدای بخش طغرالجرد( شهرستان کوهبنان) بعداز شرکت در تست انتخابی که باحضور ۱۰۰ ورزشکاردر شهرستان زرند برگزار شد جهت حضور در مسابقات کشوری انتخاب شدند.

ضمنا از زحمات سرکار خانم احمدی مسئول باشگاه فرهنگی ورزشی شهدای بخش طغرالجرد و همچنین آقای اصغرزاده مربی هندبال این باشگاه کمال تشکر را داریم .

✅روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅