انتخاب دو بانوی ورزشکار کوهبنانی جهت حضور در مسابقات کشوری فریزبی خانم ها مریم محمد حسنی ومهدیه مهدیزاده جهت حضور در مسابقات کشوری تیم استان را همراهی می‌کنند. روابط عمومی هیات ورزش های همگانی شهرستان کوهبنان

انتخاب دو بانوی ورزشکار کوهبنانی جهت حضور در مسابقات کشوری فریزبی

خانم ها مریم محمد حسنی ومهدیه مهدیزاده جهت حضور در مسابقات کشوری تیم استان را همراهی می‌کنند.

روابط عمومی هیات ورزش های همگانی شهرستان کوهبنان