سرکار خانم آدیش مسئول ورزش بانوان اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان درگذشت مرحوم حاج درویش عرب پورابوی همسر گرامیتان راخدمت شماو خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می نماییم وازخداوند یکتا رفع درجات آن بزرگوار دربهشت أعلا و مزید فضل ورحمت پروردگاربی همتا برایشان وطول عمر بازماندگان آن مرحوم همراه با سلامتی و حسن عاقبت شان […]

سرکار خانم آدیش مسئول ورزش بانوان اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان

درگذشت مرحوم حاج درویش عرب پورابوی همسر گرامیتان راخدمت شماو خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می نماییم وازخداوند یکتا رفع درجات آن بزرگوار دربهشت أعلا و مزید فضل ورحمت پروردگاربی همتا برایشان
وطول عمر بازماندگان آن مرحوم همراه با سلامتی و حسن عاقبت شان خواهانیم.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان