به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هم زمان با سراسر استان المپباد ورزش همگانی در شهرستان کوهبنان برگزار گردید این المپیاد با شرکت بیش از ۴۰۰ نفر ورزشکار زن و مرد در محل سالن ورزشی رهبری در ۱۰ رشته طناب زنی – طناب کشی – دارت -شوت بسکتبال -پنالتی هدفدار -روپایی -والیبال ۳ […]

به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هم زمان با سراسر استان المپباد ورزش همگانی در شهرستان کوهبنان برگزار گردید این المپیاد با شرکت بیش از ۴۰۰ نفر ورزشکار زن و مرد در محل سالن ورزشی رهبری در ۱۰ رشته طناب زنی – طناب کشی – دارت -شوت بسکتبال -پنالتی هدفدار -روپایی -والیبال ۳ نفره -۷ سنگ فریزبی – سنگ شیشو برگزار گردید.و در پایان در

رشته پنالتی هدف دار اقایان

۱-امیر مهدی روح الامینی

۲-علیرضا ایزدی

۳-مهدی محمد حسنی

رشته پنالتی هدف دار بانوان

۱-فاطمه پور ایزدی

۲-مکرمه ولایتی

۳-زهرا شبانی

در رشته روپایی

۱-مجتبی بابایی

۲-علیرضا رضوانی

۳-محمدرضا مجیدی

در رشته طناب زنی اقایان

۱-امیر مهدی قطبی

۲-محراب محمدحسنی

۳-محمدمهدی زارعی

در رشته طناب زنی خانم ها

۱-مهلا احمدی

۲-عادله خاکی

۳-مرجان احمدی

۴-فاطمه ارجمند

۵-مبینا علی نقی زاده

 

در رشته دارت بانوان

۱-مهدیه اکبری

۲-فرناز شفیعی

۳-الهه مالکی

۴-فاطمه ایزدی

 

در رشته شوت بسکتبال

۱-عارفه طهانی

۲-مژگان ازاد

۳-زهرا شبانی

 

در رشته طناب کشی

۱-علی ابراهیمی

۲-محمدحسن رحمانی

۳-محمدعلی تردست

۴-امیر علی رهجو

۵-امیر حسین شبان

۶-امیر مهدی روح الامینی

۷-سعید قاسمی

۸-عرفان حسینی

۹-یوسف تیموری

۱۰-ابوالفضل مجیدی

 

حائز مقام برتز شده و با جوایز از انها تجلیل شد و نتایج سایر رشته ها تا پایان بهمن ماه اعلام میگردد.