المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبیرستان شبانه روزی دخترانه جنت و عدالت با اجرای رژه تیم ها و مسابقات بومی محلی برگزار شد. روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبیرستان شبانه روزی دخترانه جنت و عدالت با اجرای رژه تیم ها و مسابقات بومی محلی برگزار شد.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان