المپیاد محلات (مسابقات تیر اندازی بزرگسالان) به مناسبت هفته دولت المپیاد محلات (مسابقات تیر اندازی بزرگسالان) در محل منطقه تفریحی خورند برگزار و از نفرات برتر تجلیل شد.

المپیاد محلات (مسابقات تیر اندازی بزرگسالان)

به مناسبت هفته دولت المپیاد محلات (مسابقات تیر اندازی بزرگسالان) در محل منطقه تفریحی خورند برگزار و از نفرات برتر تجلیل شد.